Trần thạch cao

TRẦN THẠCH CAO 
Phổ thông Tính năng Chủng loại tấm Khung xương Hà nội Khung xương Vĩnh tường
Trần Phẳng Thông thường GYPROC 9 mm 135.000đ/m2 150.000đ/m2
Chịu ẩm GYPROC chịu ẩm 9mm 165.000đ/m2 180.000đ/m2
Chịu nước Smart Board 3,5 mm 140.000đ/m2 160.000đ/m2
Giật cấp Thông thường GYPROC 9 mm 145.000đ/m2 155.000đ/m2
Chịu ẩm GYPROC chịu ẩm 9mm 175.000đ/m2 185.000đ/m2
Chịu nước Smart Board 3,5 mm 150.000đ/m2 160.000đ/m2
Trần thả Thông thường Thạch cao phủ PVC 1210x605x9 140.000đ/m2 150.000đ/m2
Chịu nước Smart Board phủ PVC 1210x605x3,5 150.000đ/m2 160.000đ/m2
Sợi khoáng Armstrong ERIS Vuông cạnh 610x610x9,5 210.000đ/m2 215.000đ/m2
Sợi khoáng Armstrong ANF Vuông cạnh 1210x605x15,9 230.000đ/m2 235.000đ/m2

 

TRẦN NỔI (THẢ)
STT Tên loại Tấm trần Loại khung Quy cách Đơn giá(VNĐ/1m2)
I Trần chống ẩm in lụa trắng, hoa văn. Vĩnh tường/Lagyg (9.5ly) Vĩnh tường/ Lagyg 605×605 130.000
I Trần chống ẩm in lụa trắng, hoa văn Vĩnh tường/Lagyg (9.5ly) Cơ sở 605×605 120.000
II Trần thạch cao tấm chuẩn phổ thông in lụa trắng, hoa văn. Vĩnh tường/Lagyg (9.5ly) Vĩnh tường/Lagyg 605×605 115.000
II Trần thạch cao tấm chuẩn in lụa trắng, hoa văn. Vĩnh tường/Lagyg (9.5ly) Cơ sở 605×605 100.000
III Trần chống ẩm, chống cháy Uco/Prima (3.5ly) Vĩnh tường/Lagyg 605×605 110.000
III Trần chống ẩm, chống cháy Uco/Prima (3.5ly) Cơ sở 605×605 100.000

 

Thông tin thêm :

– Phủ P.V.C cộng 15.000 đ/m2

– In lụa nổi cộng 5.000 đ/m2

– Với diện tích nhỏ hơn 50m2 khách hàng vui lòng cộng thêm 5000VNĐ/1m2

 

TRẦN CHÌM PHẲNG
STT Tên loại Tấm trần Loại khung Quy cách Đơn giá(VNĐ/1m2)
I Trần chìm chống ẩm Vĩnh tường/Lagyg (9.5ly) Vĩnh tường/Lagyg 400×800 130.000
I Trần chìm chống ẩm Vĩnh tường/Lagyg (9.5ly) Cơ sở 400×800 120.000
II Trần thạch cao chuẩn Vĩnh tường/Lagyg (9ly) Vĩnh tường/Lagyg 400×800 110.000
II Trần thạch cao chuẩn Vĩnh tường/Lagyg (9ly) Cơ sở 400×800 100.000
III Trần thạch cao phổ thông CGS 9ly Cơ sở 400×800 95.000

 

Thông tin thêm :

– Trần giật cấp trang trí cộng 15.000đ/m2

– Sơn nước cộng 40.000 đ/m2 đến 50.000đ/m2 (tùy loại sơn)

– Với diện tích nhỏ hơn 50m2 khách hàng vui lòng cộng thêm 5000 VNĐ/1m2